A   : Text  Display (စခရင္ခြက္)

B  : အဓိကညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိေရႊ ့ေၿပာင္းေစႏူိင္မည့္ ခလုတ္

C  : စတင္ေစသည့္ ခလုတ္ (Play button)

D  : ပယ္ဖ်က္ခ်ရန္ (အထြက္ခလုတ္ Exit button)

E  : စက္အတြင္းမွ ေကာ္ဖီက်လာသည့္ပုိက္ကုိ adjust လုပ္လုိ ့ရန္

F  : ေရထည့္ရန္ box

G  : ေကာ္ဖီေစ့ထည့္ရန္ box

H  : အဓိကမိန္းခလုတ္

I   : အဖြင္ ့ အပိတ္ ခလုတ္

J   : ေကာ္ဖီခြက္ တင္ရန္ plate

K  : ထုိ plate ကုိေကာ္ဖီခြက္ေႏြးဖုိ ့အတြက္္ ထပ္မံအသုံးၿပဳလုိ ့ရပါေသးတယ္

L  : ေကာ္ဖီစက္အတြင္းပုိင္းကုိလုိအပ္သည့္အခါ ၿဖဳတ္တပ္ဆင္ရန္ ဖြင့္ၾကည့္ဖုိ ့အတြက္ အဖုံးကုိ slide အေနအထားၿဖင့္ ပိတ္ထားသည့္ အေပါက္

M :ေကာ္ဖီအမႈန္ ့ထည့္ရန္ ေနရာတစ္ခုပါရွိ (တစ္ခြက္စာသာဆန္ ့)

N : Waste ဖစ္သြားတဲ့ ေရေတြ ေရေႏြးေတြအတြက္ အကန္ ့ပုံသ႑န္ရွိေသာေၿမာင္း

O  :ေကာ္ဖီစက္ရဲ ့ စက္ပုိင္းဆုိင္ရာပစၥည္းေတြ ၿမဳတ္ႏွံထားတဲ့ေနရာပါ

P  : ေကာ္ဖီခြက္ ခံဇံကာပါရွိေသာ plate

Q : ထုိအဖုံးအေနာက္တြင္ Roller ပါရွိ ..

R :သီးၿခားပါရွိေသာအစိတ္အပုိင္းမ်ားအတြက္

S :ေကာ္ဖီစက္မွာအသုံးၿပဳပီးသားေကာ္ဖီအမႈန္ ့မ်ားေရေႏြးမ်ားကုိထုိအံကပ္ဖြင့္ၾကည့္လွ်င္ေတြ ့ၿမင္ႏူိင္ .. ၿဖဳတ္လုိ ့ရပါသည္ ။

T  : ပါ၀ါ က်ဳိး အပါအ၀င္ တၿခားစက္ပုိင္းဆုိင္ရာအစိတ္အပုိင္းအခ်ဳိ ့ရွိသည့္ေနရာ

U  : ႏူိ ့ ဗူးအတြက္ အေအးခံဗူး … အထဲတြင္း ႏူိ ့ရည္ထည့္ထားၿခင္းၿဖင့္ အခ်ိန္အတုိင္းအတာတစ္ခုထိအသုံးၿပဳႏူိင္ ။

 

 

 

 

အသုံးၿပဳပုံအဆင့္ဆင့္

 

 

ပထမဆုံးေကာ္ဖီစက္ရဲ ့ ဘယ္ဖက္ၿခမ္းတြင္ power on/off ခလုတ္ကုိဖြင့္ပါ ..

ၿပီးလွ်င္ ေကာ္ဖီစက္ အေပၚတြင္ Power ခလုတ္ကုိထပ္မံဖြင့္ပါ ..

စကၠန္ ့အနည္းငယ္မွ် ေစာင့္ၿပီးလွ်င္ Boiler heating ကုိစက္မွ အလုိေလ်ာက္ၿပဳလုပ္ေနပါလိမ့္မည္

ထုိ ့ေနာက္ စက္ကုိအသင့္အသုံးၿပဳလုိ ့ရသည့္အေနအထားကုိေရာက္သည္အခါ

Home screen တြင္ function မ်ားေပၚလာပါလိမ့္မည္ ..

 

 

Coffee ေဖ်ာ္နည္း (ဥပမာ - Espresso)

 

 

ပထမဆုံးပုံမွာၿပထားတဲ့ အနီေရာင္ေလးနဲ ့၀ုိင္းထားတဲ့ Espresso iconေလးကုိ ႏွိပ္ပါ …

ထုိ ့ေနာက္ မိမိထည့္လုိ ့သည့္ေကာ္ဖီပမာဏကုိေရြးခ်ယ္မယ္ဆုိလွ်င္ ေအာက္မွာၿပထားတဲ့

အစိမ္းေရာင္နဲ ့၀ုိင္းထားေသာ > icon ေလးကုိေရြ ့ပီးေဖာ္ၿပပါ menu မ်ားကုိေရြးခ်ယ္လုိ ့ရပါတယ္ ..

ေကာ္ဖီေစ့ပုံသ႑န္ အ၀ါေရာင္ေလးနဲ ့၀ုိင္းထားတဲ့ ေကာ္ဖီပမာဏအတုိးအေလွ်ာ့ကုိေတာ့ ပုံမွာၿပထားတဲ့ Wheel ခလုတ္ေလးကုိအသုံးၿပဳပီးလုိတုိးေလွ်ာ့လုိ ့ရပါတယ္ … ၿပီးလွ်င္ 40mlကုိေရြးခ်ယ္ဖုိ ့အတြက္ အစိမ္းေရာင္ > ခလုတ္ေလးကုိထပ္မံ ႏွိပ္ပါ ..mlအတုိးအေလွ်ာ့ကုိလဲ

Wheel နဲ ့ပဲေရြးခ်ယ္ ေပးရမွာၿဖစ္ပါတယ္ .. Screen ရဲ ့ ညာဖက္ေဒါင့္ဆုံးမွာၿပထားတဲ့ 1 x Cup ပုံစံေလးကေတာ့ စက္မွ ေကာ္ဖီရည္က်လာမယ့္ ေကာ္ဖီခြက္ပမာဏကုိေဖာ္ၿပထားတာပါ ..

ေကာ္ဖီဆုိရင္ ႏွစ္ခြက္က်ေအာင္ Command ေပးလုိ ့ရပီ ..

ႏူိ ့နဲ ့တြဲတဲ့ ေကာ္ဖီအမ်ဳိးအစားေတြဆုိရင္ တစ္ခြက္ပဲက်လုိ ့ရပါမယ္ …

ၿပီးလွ်င္ အလည္မွာပါတဲ့ button ေလးကုိ ႏွိပ္ပါ (အၿပာေရာင္ေလး ၀ုိင္းထားပါတယ္)

ထုိ ့ေနာက္စက္မွာအလုိအေလ်ာက္ လည္ပါတ္ေနပီးေကာ္ဖီကုိစတင္ေဖ်ာ္ေနပါလိမ့္မည္ ..

 

 

Home screen ေပၚမွ Menu function မ်ားအေၾကာင္း

 

 

ပထမဆုံး Home Screen တြင္ ပုံမွာေပၚသည့္အတုိင္းေပၚလာမည္ၿဖစ္ၿပီး

function ပုံပါအတုိင္းေကာ္ဖီအမ်ဳိးအစားအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိေဖ်ာ္ခုိင္လို ့ရမွာပါ ..

အေပၚ ပထမဆုံးတန္းမွာစီထားတဲ့ ေကာ္ဖီခြက္ပုံေလးေတြကေတာ့ ေကာ္ဖီအမ်ဳိးအစားလုိက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ Menu function icon ေလးေတြပါ .

တစ္ခုနဲ ့တစ္ခု မတူပါ၀ူး .. ပထမဆုံးခြက္ အေသးေလးနဲ ့ပုံက Espresso ပါ

 

 

ဒုတိယသူ ့ထက္ သာမာန္အေနအထား ၾကီးေနတဲ့ပုံက Coffee Cream အတြက္ပါ

 

 

တတိယေၿမာက္ပုံကCoffee lungoအတြက္ပါ

 

 

စတုတၳေၿမာက္ပုံက Capuccino

 

 

ပဥၥမပုံကေတာ့ latte အတြက္ပါ

 

 

 

ဒုတိယေအာက္ဆုံးအေၾကာင္းမွာေပၚေနတဲ့ ပုံစံေလးေတြထဲကမွ

ဘယ္ဖက္ၿခမ္းကေၿပာရမယ္ဆုိရင္ ခြက္ပုံသံ႑န္ေလးက Hot Milk အတြက္ပါ ..

ေရစက္ေလး ႏွစ္စက္က်ေနတဲ့ ပုံကေတာ့ Hot Water ပါ ..

ေကာ္ဖီခြက္ေပၚမွာ M ပါတဲ့ icon ေလးကေတာ့ .. My Coffee ပါ ..

ေကာ္ဖီစက္အသုံးၿပဳသူကုိယ္တုိင္ မိမိၾကဳိက္ႏွစ္သက္တဲ့ ေကာ္ဖီႏႈန္းထားအတုိင္းကုိယ့္စိတ္ၾကဳိက္ setting မွာၿပဳလုပ္ပီးအယ္ဒီ icon ေလးကုိေရြးခ်ယ္လုိက္ရုံနဲ ့တင္ ကုိယ္သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေကာ္ဖီေစ ့ပမာဏ ၊ ေကာ္ဖီမႈန္ ့ပမာဏေရပမဏကို Memory မွတ္ထားပီးအၿမဲတမ္းေဖ်ာက္ေသာက္တဲ့အခါ အယ္ဒါေလးကုိေရြးခ်ယ္ေပးရုံနဲ ့တင္ ေကာ္ဖီတစ္ခြက္ကုိကုိယ့္စိတ္ၾကဳိက္ေသာက္လုိ ့ရေအာင္အတြက္ ပါ ..

က်န္ႏွစ္ခုတည္းကတစ္ခုကေတာ့ Tool Setting ၿဖစ္ပီးေကာ္ဖီစက္ကုိ setting ခ်ိန္းဖုိ ့အတြက္ပါ .

ေနာက္ဆုံးတစ္ခုiconကေတာ့ Coffee စက္ကုိ Cleaning လုပ္ဖုိ ့အတြက္ပါ

အယ္ဒီေနာက္ဆုံး Cleaning function ကုိ၀င္ၾကည့္လုိက္မယ္ဆုိရင္ ..

Coffee စက္အတြက္လုိအပ္တဲ့အစိတ္အပုိင္းအပါအ၀င္ စက္တစ္စက္လုံးကုိပါ

ေဆးေက်ာသန္ ့စင္ဖုိ ့အတြက္ function မ်ားပါ၀င္ပါတယ္ …

 

 

ဒါကေတာ့ Nivona 830 မွာပါ၀င္တဲ့ ေကာ္ဖီေစ့ထည့္တဲ့ Tank ေလးပါ ညာဖက္အေပၚမွာအဖုံးနဲ ့ရွိပါတယ္

 

 

 

အနီေရာင္ နဲ ့၀ုိင္းၿပထားတာကေတာ့ Coffee beans ထည့္တဲ့အံခြက္ပါ .. 250g ဆန္ ့ပီး 200 ေလာက္ပဲထည့္ရင္ပုိအဆင္ေၿပပါတယ္ ..အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ .. ေကာ္ဖီေစ့နည္းနည္းေလးအသုံးၿပဳတဲ့အခါ .. Coffee Beans Tank ေအာက္မွာရွိတဲ့ Grinder က ပုိပီးအလုပ္ဖစ္ပါတယ္ …

အၿပာေရာင္ေလးနဲ ့ကေတာ့ ေကာ္ဖီအမႈန္ ့ထည့္တဲ့အံခြက္ပါ ..တစ္ခြက္စာေလာက္ပဲထည့္လုိ့ ရပါတယ္

အမႈန္ ့ထည့္ဖုိ ့အတြက္သီးသန္ ့ပါ ….

 

 

 

 

Coffee Machine Cleaning ၿပဳလုပ္နည္း

 

 

 

ပထမဆုံး Setting Tool icon ေဘးနားမွ Cleaning icon ကုိေရြးခ်ယ္ရမွာၿဖစ္ၿပီး ပုံမွပါတဲ့အတုိင္း

Cleaning ၿပဳလုပ္လုိ ့ရတဲ့ 5 ခ်က္ကုိေတြ ့ရမွာပါ …

 

 

 

 

 

  • Rinse Frother (အတြင္းႏူိ ့ပုိက္နဲ ့ ဆက္ထားေသာေနရာကုိ ေဆးရန္)

 

အနီေရာင္ ခ်ယ္ထားေသာ ေနရာမွ ပုိက္ကုိၿဖဳတ္ၿပီး ခြက္တစ္ခြက္ ခံထားရပါမယ္ ..အတြင္းမွ ေရကုိ အၿပင္သုိ ့မႈတ္ထုတ္မွာ ၿဖစ္သၿဖင့္ .. ေရမ်ားထြက္က်လာႏူိင္သည္ကုိ သတိၿပဳပါ ။Rinse Frother ကုိ ေရြးခ်ယ္မယ္ဆုိရင္ .. ေရသန္ ့တစ္ဗူးေသာ္လည္းေကာင္း Hose Pipe ကုိ ၿဖဳတ္ပီးတပ္ေပးထားရမွာပါ … ထုိ ့ေနာက္ အယ္ဒီ Menu ကုိေရြးခ်ယ္ပီး ၿပဳလုပ္ခုိင္းလုိက္မယ္ဆုိရင္

စက္က သူ ့အလုိအေလ်ာက္ Hose Pipe ကုိ ေဆးေၾကာမွာၿဖစ္ပါတယ္ .. ေရသန္ ့ကုိ စုပ္ယူမူၿပဳလုပ္သည့္အဆင့္မ်ား ၿပီးဆုံးသြားလွ်င္ Rinse Frother Cleaning ၿပဳလုပ္ၿပီးပါၿပီ

 

 

  • Rinse Spout

 

Rinse Spout ဆုိတာကေတာ့ စက္အတြင္းထဲမွာရွိတဲ့ ေကာ္ဖီဆင္းတဲ့ ၿပြန္နဲ ့အၿခား ေကာ္ဖီမႈန္ ့mixing လုပ္တဲ့အပုိင္းေတြကုိ ေဆးေၾကာတဲ့ အပုိင္းပါ … ထုိ အပုိင္းကုိလဲ .. Setting Tool icon ကုိေရြးခ်ယ္ၿပီး

Rinse Spout ကုိ ႏွိပ္ပါ .. ထုိ ့ေနာက္ Wheel button ကုိ ႏွိပ္လုိက္ပါ .. ထုိအခါ Coffee Machine မွ အလုိေလ်ာက္ လည္ပါတ္ၿပီး ၿပီးဆုံးသည္အထိ ေစာင့္ေပးပါ .. စကၠန့္ သုံးဆယ္ ေလာက္သာ ၾကာၿမင္မည္ .

 

  • Clean frother (အၿပင္ပုိက္ကုိ စုပ္ယူၿပီး ေဆးေၾကာ)

Clean frother  ကေတာ့ Hose Pipe ကုိ ေဆးေၾကာတဲ့ icon ပါ .. ပထမဆုံး Pipe ကုိ ပုံမွၿပထားတဲ့အတုိင္း အနီေရာင္ ခ်ယ္ထားေသာ ေနရာမွ ပုိက္ကုိၿဖဳတ္ၿပီး ေရသန္ ့ဗူးတစ္ဗူးထည့္သုိ ့ထည့္ထားရပါမယ္ .. အၿပင္မွ ေရကုိ အတြင္းကုိ စုပ္ယူမွာၿဖစ္သၿဖင့္ ေရသန္ ့ဗူးထဲတြင္ ေရရွိမွ ၿဖစ္မည္ ..

 

  • Clean System

 

စက္တစ္ခုလုံးကုိ System က်က် အလုပ္လုပ္ၿပီး စက္ထဲတြင္ အလုိေလ်ာက္ေဆးေၾကာသည့္ အပုိင္းပါ

ထုိ icon ကုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး wheel button ကုိ ႏွိပ္လုိက္မည္ဆုိလွ်င္ စက္မွ အလုိအေလ်ာက္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေနမွာပါ အခ်ိန္အားၿဖင့္ ဆယ္မိနစ္မွ ဆယ့္ငါးမိနစ္ ၾကာၿမင္ၿပီး တစ္ပါတ္တစ္ခါေလာက္သာ

ေဆးလ်င္ သင့္ေတာ္ပါသည္ ။…

 

  • Descale System

 

ဒီ icon ကုိ ႏွိပ္တဲ့အခါမွာ စက္မွ Espresso cleaning capsule or

cleaning tablet powder ကုိစက္၏ function screen ေပၚတြင္ေတာင္းပါလိမ့္မည့္

ထုိ ့ေနာက္ စက္အသုံးၿပဳသူမွ cleaning tablet or capsule မ်ားထည့္ရန္လုိပါသည္ .

ၿပီးလွ်င္ wheel button ကုိ ႏွိပ္ၿပီး စက္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား အားလုံးၿပီးေၿမာက္သည္အထိ ေစာင့္ရန္လုိအပ္ပါသည္ ..

 

 

 

 

 

 

အထက္ပါ cleaning system မ်ားအေၾကာင္းတြင္မိမိ လုိအပ္သည့္ အပုိင္းကုိသာေဆးေၾကာသန္ ့စင္ႏူိင္ၿပီး Clean System ကုိ မူ တစ္ပါတ္မွာ တစ္ၾကိမ္ေလာက္ၿပဳလုပ္လွ်င္သင့္ေတာ္ၿပီး

Descale System ကေတာ့ သုံးလ တစ္ၾကိမ္ေလာက္သာ ၿပဳလုပ္ရန္လုိအပ္ေပသည္ …

 

 

 

 

 

Golden Brown Coffee Co. Ltd

 

အမွတ္ (6-A) သုစိတာလမ္း ၊ သုမဂၤလာအိမ္ရာ ၊

သဃၤန္းကၽြန္း ၿမဳိ ့နယ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမဳိ့ ...

☎ Phone - 01-570017, 09250800626, 0920800698